SAF AQUA® Basic

Kurs podstawowy Aqua Fitness. 2 dni (16h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

12 SEP

SAF AQUA® Training

Szkolenie zaawansowane - różne formy prowadzenia zajęć o charakterze treningowym.

2 dni (16h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

13 SEP

SAF AQUA® Senior

Kurs zaawansowany z zakresu prowadzenia zajęć w środowisku wodnym dla osób starszych. 2 dni (16h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

13 SEP

SAF AQUA® Pregnancy

Kurs zaawansowany z zakresu prowadzenia zajęć w środowisku wodnym z kobietami w ciąży. 2 dni (16h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

13 SEP

SAF AQUA® Personal Trainer

Kurs zaawansowany z zakresu treningu personalnego oraz funkcjonalnego w środowisku wodnym. Część I i II. Jedna część - 2 dni (20h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

15 SEP/jedna część

SAF AQUA® Kids

Kurs zaawansowany ukierunkowany na pracę z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju psychoruchowego. 1 dzień (8h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

13 SEP

SAF AQUA® Drums Vibes

Szkolenie zaawansowane z zakresu treningu w wodzie z wykorzystaniem specjalnych pałeczek SAF AQUA® Drums Sticks. Min. 1 dzień.

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

SAF AQUA® Body Control

Szkolenie zaawansowane z zakresu świadomego treningu w środowisku wodnym.

Min. 1 dzień.

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

SAF AQUA® Board

Szkolenie zaawansowane - zajęcia na rspecjalnych deskach SUP. 1 dzień (8h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

AcquaPole® Tone

Szkolenie zaawansowane - zajęcia na rurach w wodzie. Min. 1 dzień.

Szkolenie certyfikowane przez AcquaPole® s.a.s., SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

AcquaPole® Boxing Bag

Szkolenie zaawansowane - zajęcia w wodzie z elementami sztuk walki z wykorzystaniem worków bokserskich. Min. 1 dzień.

Szkolenie certyfikowane przez AcquaPole® s.a.s., SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

SAF AQUA® Cycling

Kurs zaawansowany - zajęcia na rowerach w wodzie. 2 dni (16h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

SAF AQUA®

Warsztaty sprzętowe

Warsztaty tematyczne: SAF AQUA® Noodle & Stick (Długie i krótkie makarony),  SAF AQUA® Disc, BeTomic, Dumbbells (Dyski, BeTomic, hantle), SAF AQUA® Gymstick & Nordic Walking Jeden warsztat - 1 dzień (8h).

Warsztat certyfikowany przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

6 SEP

SAF AQUA®

Sports Training

Szkolenie zaawansowane z zakresu przygotowania motorycznego w wodzie w różnych dyscyplinach sportu. 2 dni (16h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

14 SEP

SAF AQUA®

Dedicated

To specjalny program szkoleniowy pisany pod potrzeby konkretnego klienta, miejsca i ludzi.

Szkolenie trwa min. w dzień (w zależności od potrzeb). Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres biuro@safaqua.com

SAF AQUA® Baby

Basic

Zajęcia w wodzie z niemowlętami i małymi dziećmi - kurs podstawowy. 3 - 12 miesiąc życia. 3 dni (32h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

30 SEP

SAF AQUA® Baby Intermediate

Zajęcia w wodzie z niemowlętami i małymi dziećmi - kurs średniozaawansowany. 13 - 24 miesiąc życia. 2 dni (22h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

35 SEP

SAF AQUA® Baby

Advanced

Zajęcia w wodzie z niemowlętami i małymi dziećmi - kurs zaawansowany. 25 - 36 miesiąc życia. 1 dzień (8h).

Szkolenie certyfikowane przez SAF AQUA®

oraz Akademię Wychowania Fizycznego

w Poznaniu.

35 SEP

Kurs Podstawowy Halliwick

Metoda nauczania pływania i poruszania w wodzie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób borykających się z trudnościami fizycznymi.

Szkolenie certyfikowane przez International Halliwick Association.

30 SEP

SAF AQUA®

Education Points

SEP to system punktowy SAF AQUA® przygotowany w celu ułatwienia planowania ścieżki rozwoju. Punkty przyznawane są za udział w szkoleniach warsztatach, konwencjach i innych eventach w dwóch zakresach tematycznych: Aqua Fitness i Aqua Baby. SEP są ważne przez 3 lata od momentu ich

uzyskania

SAF AQUA® Instructor

Aby uzyskać tytuł SAF AQUA® Instructor należy zdobyć 40 SEP z zakresu Aqua Fitness, a następnie przystąpić do egzaminu praktycznego. Po uzyskaniu tytułu SAF AQUA® Instructor należy w każdym kolejnym roku uzyskać 10 SEP w celu jego odnowienia.

SAF AQUA® Master Trainer

 

 

Aby uzyskać tytuł SAF AQUA® Master Trainer należy posiadać tytuł SAF AQUA® Instructor oraz uzyskać dodatkowo 100 SEP z zakresu Aqua Fitness, wykazać się praktyką i pozytywnie zdać egzamin końcowy (praktyczny i teoretyczny). Po uzyskaniu tytułu SAF AQUA® Master Trainer należy w każdym kolejnym roku

uzyskać 10 SEP w celu jego odnowienia.

SAF AQUA® Baby Master Trainer

 

 

Aby uzyskać tytuł SAF AQUA® Baby Master Trainer należy uzyskać 100 SEP z zakresu Aqua Baby, wykazać się praktyką zawodową i pozytywnie zdać egzamin końcowy. Po uzyskaniu tytułu SAF AQUA® Baby Master Trainer należy co dwa lata uzyskać 10 SEP w celu jego odnowienia.

 
 

© 2015 by SAF AQUA®