top of page

Uwaga!

Szkolenia SAF AQUA® organizowane są przez SAF AQUA sp. z o.o.. Każdy Uczestnik szkolenia oświadcza, że akceptuje jego warunki oraz wyraża zgodę na dodanie do bazy danych, a także listy subskrypcyjnej SAF AQUA sp. z o.o.. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, informacji, marketingu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883). Oświadcza, że w pełni ponosi odpowiedzialność za udział w kursie organizowanym przez SAF AQUA sp. z o.o., nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach w wodzie, a w przypadku komplikacji zdrowotnych lub innych związanych z uczestnictwem w kursie, nie będzie obarczał odpowiedzialnością SAF AQUA sp. z o.o.

Formularz
bottom of page