Uwaga!

Szkolenia SAF AQUA® organizowane są przez “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski właściciela marki SAF AQUA®. Każdy Uczestnik szkolenia oświadcza, że akceptuje jego warunki oraz wyraża zgodę na dodanie do bazy danych, a także listy subskrypcyjnej “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, informacji, marketingu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883). Oświadcza, że w pełni ponosi odpowiedzialność za udział w kursie organizowanym przez “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach w wodzie, a w przypadku komplikacji zdrowotnych lub innych zwiazanych z uczestnictwem w kursie, nie będzie obarczał odpowiedzialnoscią “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski.