top of page
Maja Małolepsza

Maja Małolepsza

SAF AQUA® Instructor, SAF AQUA Drums Vibes® Instruktor, Certified AcquaPole® Instructor, AcquaPole® Boxing Bag Instructor, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu specjalność Animacja Czasu Wolnego. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością aerobik. Absolwentka specjalistycznych szkoleń z zakresu aqua fitness m.in. SAF AQUA® Pregnancy, SAF AQUA® Senior, SAF AQUA® Board.

bottom of page