top of page

I próg cenowy

Brak miejsc

200,00 PLN

II próg cenowy

BRAK MIEJSC

230,00 PLN

III próg cenowy

BRAK MIEJSC

260,oo pln

IV próg cenowy

290,00 PLN

7 miejsc

V próg cenowy

320,00 PLN

20 miejsc

VI próg cenowy

350,00 PLN

Do wyczerpania miejsc

Zgloszenia grupowe (5 osób)

1 250,00 PLN

2 pakiety

ZGLOSZENIA: KONWENCJA@SAFAQUA.COM

Studenci i pracownicy AWF

150,00 PLN

Please reload

Uwaga!

Konwencja SAF AQUA & CITYZEN_ International Convention organizowana jest przez “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski właściciela marki SAF AQUA®. Każdy Uczestnik konwencji oświadcza, że akceptuje jej warunki oraz wyraża zgodę na dodanie do bazy danych, a także listy subskrypcyjnej “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, informacji, marketingu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883). "AMP Consulting Group" Marcin Apolinarski zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych. Uczestnik konwencji przyjmuje do wiadomości, że rezygnacji z konwencji można dokonać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Oświadcza, że w pełni ponosi odpowiedzialność za udział w konwencji organizowanej przez “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach w wodzie, a w przypadku komplikacji zdrowotnych lub innych związanych z uczestnictwem w konwencji, nie będzie obarczał odpowiedzialnością “AMP Consulting Group” Marcin Apolinarski. "AMP Consulting Group" Marcin Apolinarski zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych podczas konwencji wraz z wykorzystaniem wizerunku Uczestników. W razie wykorzystania wizerunku Uczestnika, w sposób naruszający jego prywatność, Uczestnik konwencji proszony jest o zgłoszenie tego faktu przedstawicielowi "AMP Consulting Group" Marcin Apolinarski. W takim przypadku "AMP Consulting Group" Marcin Apolinarski zobowiązuje się do wycofania zdjęcia w najszybszym możliwym terminie.

Dane do przelewu: AMP CONSULTING GROUP Marcin Apolinarski ul. Krokusowa 37, 60-175 Poznań, Numer konta: 92 1050 1520 1000 0090 4052 8375, Tytuł: SACIC2018 - imię i nazwisko Uczestnika

bottom of page